tjänster

Vi tillhandahåller IT-relaterade tjänster inom följande områden:

:: projektledning   
Hela vår företagsfilosofi bygger på arbete i projekt. Samtliga konsulter har genomgått gedigna  utbildningar inom projektledning samt jobbat i, och styrt många stora och intensiva projekt. Vi är stolta över att kunna framhäva våra kunskaper inom projektkalkylering, utredningar, förstudier, test och kvalitetetsstyrning.

:: systemutveckling
V
i levererar resultat inom alla delar av systemutvecklingsprocessen. Från analys och design till införande och underhåll.

:: forskning
Som en del av vår verksamhet bedriver vi forskning kring mobil informatik tillsammans med Viktoria Institutet i Göteborg.