Vi tillhandahåller IT-relaterade tjänster inom följande områden:

:: projektledning  
Hela vår företagsfilosofi bygger på arbete i projekt. Samtliga konsulter har genomgått gedigna  utbildningar inom projektledning samt jobbat i, och styrt många s
tora och intensiva projekt. Vi är stolta över att kunna framhäva våra kunskaper inom projektkalkylering, utredningar, förstudier, test och kvalitetetsstyrning.

:: systemutveckling
V
i levererar resultat inom alla delar av systemutvecklingsprocessen. Från analys och design till införande och underhåll.

:: forskning
Som en del av vår verksamhet bedriver vi forskning kring mobil informatik tillsammans med Viktoria Institutet i Göteborg.